29. listopadu

A co vy?

Komunikační kampaň na podporu veřejně prospěšných aktivit, altruismu a lidskosti

V posledních letech veřejně prospěšné organizace a jejich práce musejí čelit poměrně značné nedůvěře ze strany široké veřejnosti a musejí více a více vysvětlovat, proč je jejich práce důležitá, jak jsou tyto organizace transparentní, jak jsou financovány a v čem tkví reálný význam a dopad jejich práce. S ohledem na klima ve společnosti jako by veřejně prospěšné organizace musely obhajovat smysl svojí existence a potřebnost svojí činnosti.

A co vy?

Cílem této kampaně, která vznikla na základě diskusí zástupců předních neziskových organizací, jako např. Unicef nebo Fórum dárců, je jednak podpořit důležitou práci veřejně prospěšných organizací, ale taky upozornit na to, že do těchto aktivit se zapojuje celá řada lidí, známých i méně známých osobností – a jejich angažmá je zcela klíčové. Mezi námi je spousta lidí, kteří si váží práce neziskovek a sami je podporují.

 

Kampaň spočívá v krátkých video příspěvcích, v rámci kterých lidé stručně sdělují, co podporují a případně i proč. Krátkým a charakteristickým pojítkem je závěr každého videa, kdy se osobnost zeptá: A co vy?

Považujeme za důležité, aby se do této kampaně zapojilo co nejvíce organizací a osobností, které s nimi na nejrůznějších úrovních a pozicích spolupracují. Můžeme tím ukázat, že minimálně v oblasti dobročinnosti jsou lidé zajedno, jde jim o podporu dobré věci a dokáží spojit svoje síly. Tím podpoří fakt, že základní hodnotové kameny české společnosti stojí na pevných základech.

 

Další videa můžete zhlédnout zde.

Ke stažení