29. listopadu

Ceny Fóra dárců 2018

V Cenách Fóra dárců poprvé Fórum dárců vyhlásilo Osobnost nadačního sektoru, kterou nominovali a o které hlasovali členové Fóra dárců. Poprvé také mohla široká veřejnost nominovat Osobnost, která motivuje k filantropii. Z pěti vybraných osobností veřejnost udělila nejvícehlasů Ondřeji Zmeškalovi.

Ceny Fóra dárců 2018 budou 29. listopadu na Dárcovském summitu vyvrcholením Dne dárců - oslavy dárcovství a poděkování všem tuzemským dárcům za jejich podporu.

Od 19. 6. se o ceny mohly ucházet v kategoriích KomunikaceSbírky všechny neziskové organizace i komerční subjekty, které se dárcovství věnují a rozvíjejí je. Odborná porota přihlášené projekty již posoudila, vyhlášení výsledků zveřejníme 29. listopadu 2018.

 

Osobnosti Fóra dárců

 

"V nové kategorii jsmevyhlásili Osobnost nadačního sektoru - Cenu odborné poroty, kterou nominují členové Fóra dárců," říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Osobnost musí minimálně tři roky působit v nadaci či nadačním fondu v České republice. A musí stát za rozvojem nadace/fondu - mít prokazatelně vliv na rozvoj profesionálního dárcovství do společnosti v nadaci či nadačním fondu.

 

Veřejně prospěšná videa

 

Již podruhé se v kategorii Komunikace rozhodovalo o nejlepším Veřejně prospěšném spotu. Do této kategorie bylo možné přihlásit internetové a televizní spoty charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace nebo firmy v roce 2018 uvedly na internetu nebo v televizním vysílání.
A podobně jako loni jsme výhradně pro neziskové organizace připravili Speciální cenu České televize, která chce motivovat neziskové organizace k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost," upozornila Šplíchalová.


Do Ceny České televize bylo možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2019. Vítězný spot Česká televize v roce 2019 odvysílá.


Každý rok vyhlašuje Fórum dárců Ceny Fóra dárců na Dárcovském summitu vždy 29. 11.
Zároveň ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zveřejňuje v tento den Žebříčky nadací a fondů. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti pak 29. 11. vyhlašuje také Den dárců - oslavu dárcovství a poděkování všem drobným i velkým donorům.