29. listopadu

Marie a Filip jsou pro mě životní inspirací a také inspirací darovat, říká Eva Richtrová

Příběh z Nadace Jedličkova ústavu

Příběh našeho partnerství pokračuje již devět let a stále nás utvrzuje v tom, že naše práce a poslání má smysl. A to nejenom finanční, ale hlavně lidský.

 

A právě proto bychom chtěli poděkovat paní Evě Richtrové a firmě KPMG. Paní Richtrová každý rok pořádá pro Nadaci Jedličkova ústavu v rámci svého oddělení zaměstnaneckou sbírku a firma KPMG pak částku zdvojnásobí. Jsme vděčni, že jsou našimi dlouhodobými partnery, a i díky nim můžeme realizovat naše dlouhodobé projekty, jako je například zajištění osobní asistence na povinné praxe pro studenty středních škol Jedličkova ústavu.

 

A jak to všechno začalo?

 

Eva Richtrová k tomu říká: „Příkladem je pro mě firma KPMG, u které jsem zaměstnána. V každém kroku naší práce nás vede k zodpovědnosti nejen pracovní, ale také osobní ve vztahu k přírodě a dalším lidem a celé společnosti. Neplýtvat, šetřit, chovat se ekonomicky, myslet na druhé i na přírodu. Ta osvěta pro 800 lidí, které se trvale firma věnuje, je neuvěřitelná!"

Paní Eva tento způsob myšlení přijala a stal se součástí jejího života a života celé její rodiny. A proč již 9 let pořádá zaměstnaneckou sbírku pro Nadaci Jedličkova ústavu? „Velkou inspirací je pro mě má kolegyně Marie ze sboru Gaudium Praha a její syn Filip. Filip miluje hudbu, jezdí s námi na letní soustředění. Vždy když si večer ve volném čase společně zpíváme naše nejoblíbenější písně, přidá se k nám. Miluje hudbu, tvoří své vlastní písně a plně si užívá tyto chvíle. Marie a Filip jsou pro mě životní inspirací a také inspirací darovat."

 

Kdo je vlastně Filip?

 

Ano, Filip je bývalým klientem Jedličkova ústavu a škol, který i přes své postižení má svůj svět a dokáže si krásné chvíle života naplno užít. Jeho maminka Marie byla mimo jiné dlouholetou členkou správní rady Nadace Jedličkova ústavu. Ve volném čase se s láskou věnuje hudbě a zpívá ve sboru společně s paní Evou. Zde se nám kruh opět spojuje. Kruh několika lidí, několika událostí,

 

který vyústil v podporu naší nadace. Kruh života, lidství, úcty, inspirace a vděku.

 

I tento rok v rámci již 9. adventního koncertu, jehož program pečlivě připravuje paní sbormistryně Zdena a kde každoročně vystupuje sbor Gaudium Praha bez nároku na honorář, dojde k předání finanční podpory na projekt osobní asistence pro studenty středních škol Jedličkova ústavu.

 

Víte co, přijďte se podívat na náš adventní koncert, který je poděkováním dárcům, kteří mají své

příběhy jako je například tento.

Marie, Evo, Zdeno a Filipe, vážíme si Vás a děkujeme.

Tým Nadace Jedličkova ústavu