29. listopadu

Kdybychom tak mohli poděkovat najednou úplně všem!

Díky Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny funguje již čtvrtým rokem. Od začátku našeho působení nám pomohlo mnoho osob, ať už jednorázovým příspěvkem, zasláním dárcovské SMS, pravidelnou platbou, svou prací, svým volným časem, dobrou radou nebo předáním kontaktu. 

Vážíme si podpory každého člověka a společnosti, která na naší cestě stála a pomohla nám v našem nelehkém, byť krásném, posláním. Není větší či menší podpory, každý pomáhá tak, jak může a my máme obrovskou úctu a respekt ke všem, kteří pomáhat chtějí a dokáží nabídnout pomocnou ruku.


Mezi nejvýznamnější donátory našeho nadačního fondu patří americká společnost Mattel, která nám hned v začátcích fungování nadačního fondu poskytla peněžní grant a významně tak přispěla k potřebné pomoci rodinám s předčasně narozenými dětmi. Dále společnost Swietelsky, díky jejichž velkorysému daru mohl nadační fond pomoci téměř dvaceti rodinám. Díky příspěvku společnosti Accace, může nadační fond pokrýt část provozních nákladů nezbytných pro své fungování.


Rádi bychom zmínili i mnoho nadačních fondů velkých společností, které nám dlouhodobě pomáhají s realizací našich projektů a podporou individuálních rodin. Děkujeme Nadaci ČEZ, Nadačnímu fondu Avast, Nadaci Vodafone a společnosti ČEPS.
Děkujeme za dlouhodobou podporu dámám diplomatického sboru, Diplomatic Spouses Association Prague a projektu www.todokazeme.cz.


Dále děkujeme všem společnostem, které nás významně podpořili v loňském roce v rámci kampaně nadačního fondu Žehlím si Karmu: Počítačová škola Gopas www.gopas.cz, www.ko-ra-le.cz, www.kosik.cz, www.delicatorestaurants, www.luxusni-vina.eu, www.baladacoffee.cz, www.dyzajnoff.cz

Speciální poděkování jde celému kreativnímu týmu nadačního fondu, zejména našemu designerovi Jirkovi Janíčkovi z www.janicek-design.cz. Spolupráce s tímto talentovaným designerem začala návrhem nadačního loga a pokračuje již 4. rokem. Jirka nám věnuje spoustu svého volného času a pomáhá hlavně s prostorovými řešeními, nejen v rámci nadačních kanceláří, ale i grafikou. Část expozice, kterou navrhl pro nadační fond v počátku jeho působení, využíváme při různých externích prezentacích dodnes. Této podpory a spolupráce si nesmírně vážíme a děkujeme.

Nadační fond pro předčasně narození děti a jejich rodiny

Kniha Zážitkového dárcovství