29. listopadu

Naši dárci si mohli vyzkoušet, co zažíváme každý den

Příběh z Tyflocentra Brno

Propojit dárce a obdarované je vždy velký zážitek, nejinak tomu bylo v sobotu 13. května, kdy se Tyflocentrum Brno mohlo představit zaměstnancům Gumotexu a jejich rodinám na zábavném odpoledni. 

Tyflocentrum Brno v areálu postavilo svůj stánek. Vlastně jsme tak zároveň vyjádřili svůj dík této firmě, která nám přispívá materiálně i finančně. Sobotní akce patřila i bývalým zaměstnancům Gumotexu. Účastníci si mohli prohlédnout výrobní prostory, vyzkoušet chemické pokusy. Bylo zde i mobilní planetárium, zábavná stanoviště pro děti.


A nezaháleli ani pracovníci Tyflocentra, úspěšně nabízeli hry pro zrakově postižené. Nejvíce zaujaly hlavolamy; kdo chtěl, vyzkoušel si, jak se pohybuje a orientuje nevidomý. Lidé chodili s klapkami na očích s bílou holí. „Naučit se chůzi v neznámém prostředí musí být pro nevidomého strašně těžké, všechny takové lidi obdivuju," svěřila se jedna ze starších pracovnic Gumotexu. Zaujaly také simulační brýle očních vad.


Účastníci zábavného odpoledne obdivovali a nakupovali výrobky HapAteliéru, dílny pro zrakově postižené. „Ruce jsou mé oči i pracovní nástroj," hlásal nápis na plakátu. Nevidomé přijali v Břeclavi velmi příznivě, ostatně TyfloCentrum Brno má v tomto městě svoji pobočku.


Tyflocentrum Brno
Video a foto: archiv Tyflocentra