29. listopadu

Každý rok daruje desetinu příjmů

Příběh z Ústecké komunitní nadace

 

„Ústecká komunita vám pomohla. Až vám to změní život, najděte způsob, jak to komunitě vrátíte," říká Martin Hausenblas, zakladatel Stipendijního fondu Renesance.

Před deseti lety začala v Litoměřicích zcela nenápadně tradice podpory neziskových projektů. Více než 30 nadaných severočeských studentů odjelo díky Martinu Hausenblasovi sbírat zkušenosti do zahraničí.

Pro tento účel založil v roce 2010 Stipendijní fond Renesance, jehož posláním je vysílat mladé lidi na studia do zahraničí a do něhož ročně vkládá desetinu svých příjmů. „Spolupráce začala na základě dohody s nadací. Oni měli kontakty a lidskou sílu, já jsem měl peníze a vizi," vysvětluje Hausenblas.

Podle něj Čechům nechybí vzdělání, jsou funkční a chytrý národ, ale chybí jim sebevědomí.„Mám zkušenost, kdy jsem se ocitl sám v zahraničí bez ničeho. Po nějaké době si ale osvojíte jazyk, najdete přátele a zjistíte, že můžete získat spoustu zkušeností, které pak zužitkujete doma. To je také cíl fondu. Když předáváme šeky studentům, vždy říkám: Ústecká komunita vám pomohla. Až vám to změní život, najděte způsob, jak to komunitě vrátíte," popisuje Hausenblas.

Za svoje nadační aktivity obdržel loni cenu novinářů pro individuálního dárce v celorepublikové soutěži Via Bona.

Ústecká komunitní nadace

Kniha Zážitkového dárcovství