29. listopadu

Kontakty

Fórum dárců:

Tereza Fryntová, manažerka dárcovských programů
E-mail: fryntova@donorsforum.cz

Tel.: +420 725 999 102

Nadace rozvoje občanské společnosti:

Zuzana Ježková, PR manažerka,
E-mail: zuzana.jezkova@nros.cz
Tel.: +420 775 197 652